Reservation In Duration of Time / Reservering In de Duur van Tijd

Make a reservation to attend a screening. Every Wednesday evening from 20:00 – 21:00 for a total of four people.
The performances are free to attend but as there are a limited number of places available, we ask you to book a reservation.

Maak een reservering om een vertoning bij te wonen. Elke woensdagavond van 20:00 – 21:00 voor in totaal vier mensen.
De voorstellingen zijn gratis toegankelijk maar omdat er een beperkt aantal plekken beschikbaar zijn vragen we je om een reservering te boeken.