Kunstambassade

Open zelf de deuren van steeds meer ateliers van hedendaagse kunstenaars en ontdek interessante verbanden en een nieuwe vorm van onderlinge solidariteit.
https://kunstambassade.nl/